Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie

Dokumentacja Zespołu Szkół
im. Jana Kasprowicza w Sztumie

 • Statut Szkoły (wersja pdf)

 • Przedmiotowe Zasady Oceniania

 • Koncepcja Pracy Szkoły (wersja pdf)

 • Model absolwenta Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie (wersja pdf)

 • Program Dydaktyczny Szkoły (wersja pdf)

 • Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły (wersja pdf)

 • Szkolny zestaw programów nauczania (wersja pdf)

 • Wykaz podręczników

 • Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego (wersja pdf)

 • Wewnętrzny harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (wersja pdf)

 • Regulamin wycieczek i innych wyjść w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie (wersja pdf)

 • Regulamin korzystania z terenu Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie (wersja pdf)

 • Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa (wersja pdf)

 • Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie (wersja pdf)

 • Kodeks Etyki Nauczyciela Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie (wersja pdf)

 • Regulamin oceny nauczyciela (wersja pdf)

 • Regulamin oceny pracownika samorządowego (wersja pdf)

 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej (wersja pdf)

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2323
Treść wprowadził(a): Nieścier Paweł, 2018-11-17 19:24:13
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-10-03 21:21:09