Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie

NAUCZYCIELE
WCHODZĄCY W SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ W SZTUMIE
 rok szkolny 2018/2019

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko / nauczany przedmiot

1.

mgr Kowalik Wiesława

dyrektor szkoły/geografia, wiedza o społeczeństwie

2.

mgr Dąbrowska Bożena

wicedyrektor/chemia, podstawy biochemii, matematyka

3.

mgr Buber-Bubrowiecki Robert

wychowanie fizyczne, edukacja prozdrowotna

4.

mgr Cebula Ewa

matematyka, przedmioty zawodowe

5.

mgr Berg Joanna

język angielski, język hiszpański

6.

mgr Bogdańska Bogusława

 pedagog szkolny/wychowanie do życia w rodzinie

7.

mgr Chańko Marcin

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, ratownictwo  przedmedyczne, motoryka z elementami judo

8.

mgr Chrześcijańska Marzena

język polski

9.

mgr Chybalska Małgorzata

matematyka

10.

mgr Dziedowicz Małgorzata

matematyka, informatyka

11.

mgr Jakubowska-Smaruj Ewelina

biologia, fizyka, przyroda, podstawy biofizyki

12.

mgr Kapuścińska Michalina

język angielski

13.

mgr Kaszuba Henryka

fizyka

14.

mgr Krause Mariusz

historia, WOS, geografia, wiedza o kulturze, historia i społeczeństwo

15.

mgr Ks. Hoffmann Włodzimierz

religia

16.

mgr Monika Majewska

przedmioty zawodowe

17.

mgr Maziarz Maja

język angielski

18.

mgr Nabojczyk Marcin

wychowanie fizyczne, motoryka z elementami judo

19.

mgr Nieścier Paweł

przedmioty zawodowe

20.

mgr Noiński Marcin

historia, WOS, historia i społeczeństwo

21.

mgr Ostrowska-Nenczak Beata

język polski

22.

mgr Pasławska Anna

przedmioty zawodowe

23.

mgr inż. Ranachowska Anna

przedmioty zawodowe

24.

dr Szczuchniak Przemysław

bibliotekarz

25.

mgr Wróblewska Aleksandra

język niemiecki, przedmioty zawodowe

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2654
Treść wprowadził(a): Nieścier Paweł, 2018-10-03 21:39:20
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-10-03 21:38:56